ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δημητρίου Τσερτσίδη & Συνεργατών | Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκη
 
 Αστικό Δίκαιο
 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 Δανειακές Συμβάσεις & Εξασφάλιση Απαιτήσεων
 Διαμεσολάβηση & Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφόρων
 Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο
 Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών
 Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
 Δίκαιο Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΣΗΜΑ, COPYRIGHT ΚΤΛ)
 Διοικητικό Δίκαιο & Δίκαιο Περιβάλλοντος
 Δίκαιο Κτηματολογίου
 Εργατικό Δίκαιο
 Εμπορική Διαιτησία (Εσωτερική & Διεθνής)
 Εταιρικό Δίκαιο (Μετασχηματισμοί, Ενδοεταιρικές Διαφορές)
 Ιατρικό Δίκαιο & Ιατρική Ευθύνη
 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 Ποινικό Δίκαιο
 Ποινική Δικονομία
 Προστασία Καταναλωτή
 Συμβάσεις Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
 Σωματεία & Συνεταιρισμοί
 Υπαλληλικό Δίκαιο
 Φορολογικό Δίκαιο
 
Επικοινωνήστε

με το δικηγορικό μας γραφείο στην Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε τα θέματα,
που σας απασχολούν, και να βρούμε μαζί την ιδανική λύση.