Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Δημήτρης Τσερτσίδης


 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ


Ο Δημήτρης Τσερτσίδης γεννήθηκε στην Έδεσσα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιδιωτικό Δίκαιο και την Ιστορία Δικαίου, ενώ διετέλεσε και Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, έχοντας ασχοληθεί από το 1986 με πληθώρα υποθέσεων ιδιωτικού κυρίως δικαίου σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Επί σειρά ετών μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης και εν ενεργεία αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων. 

Μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και τέως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. 

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, γαλλική, ιταλική και τουρκική γλώσσα.
Μιχάλης Δ. Τσερτσίδης


 
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ


Ο Μιχάλης Δ. Τσερτσίδης είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2016. 

Απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (2010) σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε με έπαινο αριστείας το 2014. 

Το 2016 απέκτησε ως αριστούχος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» με αντικείμενο ειδίκευσης το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στο Ποινικό Δίκαιο στο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου, απ’ όπου απέκτησε τον τίτλο LLM το 2017. 

Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο αντικείμενο του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αναλαμβάνει την εκπροσώπηση προσώπων σε κάθε είδος ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας.
Αναστάσιος Π. Ανδριανέσης


 
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ


Ο Αναστάσιος Π. Ανδριανέσης αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Του απονεμήθηκε ως αριστούχου ο τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής στα επιστημονικά αντικείμενα του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, του Δικαίου της Διαιτησίας, της Διαμεσολάβησης και του Δικαίου Ενέργειας (LL.M. in Transnational and European Economic Law, Arbitration, Mediation and Energy Law) από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 

Ακολούθως εξειδικεύθηκε στην Εμπορική και Επενδυτική Διαιτησία, το Ιδιωτικό και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο και τις Μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (LL.M. in International Dispute Resolution) στο Humboldt Universität Berlin της Γερμανίας, το οποίο ολοκλήρωσε με άριστα.

Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής στον τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 
Δημοσιεύει επιστημονικές μελέτες σε θέματα του Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου και του Δικαίου της Διαιτησίας σε νομικά περιοδικά.

Έχει εργαστεί στον Οργανισμό Διαιτησίας της Γερμανίας (DIS) στο Βερολίνο καθώς και σε πολυεθνική δικηγορική εταιρία στη Φρανκφούρτη. 

Είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά.      
 
Χάρη στις εξειδικευμένες σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία του σε ζητήματα του ιδιωτικού δικαίου χειρίζεται αποτελεσματικά υποθέσεις που εμπίπτουν στο Αστικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Συμβάσεων, τις Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές, τις Μισθώσεις και Μεταβιβάσεις Ακινήτων, τις Εταιρικές Διαφορές, καθώς και υποθέσεις με στοιχεία διεθνικότητας που άπτονται του Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου. Εκπροσωπεί τους πελάτες του γραφείου μας στα Δικαστήρια της Ελλάδας και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους στις διαδικασίες της Διαμεσολάβησης και σε Εξωδικαστικούς Συμβιβασμούς.
Ραφαήλα Δ. Τσερτσίδου


 
 
 
ΡΑΦΑΗΛΑ Δ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΟΥ


Η Ραφαήλα Δ. Τσερτσίδου είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2016. 

Φοίτησε στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, από όπου και αποφοίτησε. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετέπειτα συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (International Hellenic University, LLM in Transnational and European Economic Law, Arbitration, Mediation and Energy Law) και στο Humboldt Universität zu Berlin (LLM in International Dispute Resolution).

Εξειδικεύθηκε στα επιστημονικά αντικείμενα του Διεθνικού και Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και τις Μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις κλπ).

Η Ραφαήλα Τσερτσίδου έχει εργαστεί στον Οργανισμό Διαιτησίας της Γερμανίας στο Βερολίνο (DIS). Πραγματοποίησε μέρος της άσκησής της στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, την οποία ολοκλήρωσε στο δικηγορικό γραφείου του Δημητρίου Τσερτσίδη.

Απασχολήθηκε στη UNESCO Chair in intercultural policy for an active citizenship and solidarity του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Έχει παρακολουθήσει θερινά και χειμερινά μαθήματα στα πανεπιστήμια της Γερμανίας Humboldt Universität zu Berlin και Universität Trier, ενώ παρακολουθεί συχνά σεμινάρια και ημερίδες, συναφή με τα επιστημονικά και επαγγελματικά της ενδιαφέροντα.

Είναι υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επιστημονική συνεργάτις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Γνωρίζει άπταιστα την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.